Elevoppgåve

ELEVOPPGÅVE FOR 10 KL – 2018

Når du er ferdig med oppgåva, skal du levera den til kontaktlæraren
din som leverer den vidare til sekretæriatet for Utdanningsmessa inn
innan  fredag 16. februar 2018

Den skulen som leverer inn flest elevsvar i høve til antal elevar på
klassetrinnet, bli tildelt ein premie.  Av desse elevane trekkjer me ut
ein elev som får ein sykkel til ein verdi av ca. kr. 4.000,-.  

 

 

Comments are closed.