Elevoppgåve

ELEVOPPGÅVE-10.-TRINN-2020

Når du er ferdig med oppgåva, skal du levera den til kontaktlæraren
din som leverer den vidare til sekretæriatet for Utdanningsmessa inn
innan  onsdag 15. februar 2020

Dei to skulane som leverer inn flest elevsvar i høve til antal elevar på
klassetrinnet, bli tildelt ein premie og diplom.  Av elevane som leverer inn elevsvar, trekkjer me ut to elevar som får ein sykkel kvar til ein verdi av ca. kr. 4.000,-.

Comments are closed.