Elevoppgåve

 

ELEVOPPGÅVER  2017

Når du er ferdig med oppgåva, skal du levera den til kontaktlæraren
din som leverer den vidare til sekretæriatet for Utdanningsmessa inn
innan 12. februar 2017

Den skulen som leverer inn flest elevsvar i høve til antal elevar på
klassetrinnet, bli tildelt ein premie.  Av desse elevane trekkjer me ut
ein elev som får ein sykkel til ein verdi av ca. kr. 4.000,-.  

ELEVOPPGÅVER 9. klasse 2017

ELEVOPPGÅVER 10. klasse 2017

Comments are closed.