Elevoppgåve

ELEVOPPGÅVE-10.-TRINN-2019

Når du er ferdig med oppgåva, skal du levera den til kontaktlæraren
din som leverer den vidare til sekretæriatet for Utdanningsmessa inn
innan  fredag 15. februar 2019

Dei to skulane som leverer inn flest elevsvar i høve til antal elevar på
klassetrinnet, bli tildelt ein premie og diplom.  Av elevane som leverer inn elevsvar, trekkjer me ut
to elevar som får ein sykkel kvar til ein verdi av ca. kr. 4.000,-.

 

 

Comments are closed.