Miniseminar 2019

Miniseminaret er gratis!
Gå inn på www.stordnaeringsraad.no
for å melde deg på!

Miniseminaret er i Auditoriet på Vikahaugane

Kl. 13.00
Velkommen
v/ Anne-Grete Sandtorv
Stord Næringsråd
Kl. 13.05
Erfaring frå piloten UngTekno,
Evaluering og vegen vidare
v/Nina Østensjø
Kl. 13.35
Kværner og UngTekno.
Kvifor er dette viktig for Kværner?
v/ Øyvind Kyvik
Kl. 13.55
Avslutning

Målsetjinga med seminaret er å komma i direkte dialog
med rådgjevarar, lærarar, skuleeigarar, NAV og
næringslivet, for å presentera og diskutera viktige tema
for samarbeid mellom skule og arbeidsliv.
På fjorårets miniseminar presenterte me
pilotprosjektet UngTekno, som vart kjørt som eit pilotprosjekt
i regi av Atheno for 9.klasse skuleåret 2017/
2018 i Bømlo og Stord kommune. No vert UngTekno
rulla ut i full skala i tett samarbeid mellom skule og
næringsliv.
Ein vil gjennom prosjektet belyse samanhengen mellom
teknologi og yrkesfag, kva kompetanse som trengs
framover og korleis ein må tenke utanfor den
tradisjonelle ”boksen” når ein vel vidaregåande
utdanning i kommande år. Elevane lærer å utvikle ein
forretningsidé der dei kombinerer det dei har lært om
teknologi, med eigen kreativitet og skaparevne.
VEL MØTT!

Comments are closed.