Miniseminar 2017

Invitasjon Miniseminar på Utdanningsmessa 25. januar 2017

Samarbeid Skule – Arbeidsliv inviterer for 8. år på rad til Miniseminar på Utdanningsmessa.

Målsetjinga med seminaret er å komma i direkte dialog med rådgjevarar, lærarar, skuleeigarar, NAV og næringslivet, for å presentera og diskutera viktige tema for samarbeid mellom skule og arbeidsliv.

På årets Miniseminar set med fokus på koding i skulen og prosjektet «Lær Kidsa koding»!

I eit arbeidsliv kor stadig fleire arbeidsoppgåver blir digitalisert, og kor dei aller fleste er brukarar av dataverktøy, er det også viktig å starta tidleg med utdanning arbeidstakarar og arbeidsskaparar som har interesse for programmering og koding.

Tid: kl. 14.00 – 15.10

Stad: Auditoriet – Vikahaugane

Program:

Kl. 14.00 Velkommen ved Anne-Grete Sandtorv, dagleg leiar Stord Næringsråd

Kl. 14.05 «Lær Kidsa Koding!» Presentasjon av prosjektet og erfaringar ved Johny Dyrøy og Ingvild Klepsvik.

Kl. 14.35 Korleis jobbar Kodeklubben på Stord, leiar Alexander Polden.

Kl. 14.45 Kodetimen i skulen – deling erfaringar, representant frå barneskule på Stord

Kl. 15.05 Avslutning Nina Østensjø Borrevik, prosjektleiar UE Atheno AS

For påmelding; http://www.stordnaeringsraad.no/web.aspx?page=108359&event=26070

Miniseminaret er gratis! Vel møtt!

Helsing

Anne-Grete Sandtorv

Dagleg leiar Stord Næringsråd

www.stordnaeringsraad.no

 

Comments are closed.