Premiering

 

Utdanningsstipend 2017

Sponsa av SKL, kr. 35.000 og diplom               Thomas Hellen, Halsnøy

 

Beste stand 2016 Bilde av Magne Kjellesvik og diplom                  Sunnhordland Trafikkskule AS

 

Beste skule innlevert elevsvar 2016
Bilde av Magne Kjellesvik og diplom                  Bremnes Ungdomsskule, Bømlo

 

Innlevert elevsvar 2016
Sykkel, delvis sponsa Intersport, Heiane
og diplom                                                                   Samson Rekkedal Rolfsnes, Bremnes

 

Tekstkonkurranse 2016
1. Plass, gavekort kr. 1.500,-  og diplom                      Solfrid S. Mæland, 9. klasse Moster Skule

2. Plass, gavekort kr. 1.000,-  og diplom                      Hanna Almås Saue, 9c. klasse Nysæther Ungdomsskule

3. Plass, gavekort kr.    500,-  og diplom                      Ance Raudova, 9a, klasse Nysæther Ungdomsskule

 

UTSTILLARAR 2017

«Bømlogata» sin quiz

Premie, kr. 500,-                                                              Eivind Valen Lie, 10. klasse Sveio Skule

 

Bømlo Vatn og Avlaupselskap, BVA

Sommarjobb 2017                                                         Håvard Steinsbø, Rubbestadneset vidaregåande skule

 

 

 

Comments are closed.