Skular som deltek på messa

Alle elevar frå avgangsklassane i ungdomsskulane og i dei vidaregåande skulane i Sunnhordland er invitert til Utdanningsmessa som vert avvikla  23. og 24. januar 2019  i Stord Idrettspark, Vikahaugane

Nærare orientering om Utdanningsmessa finn ein i messeavisa som vert send ut frå Mediehuset Sunnhordland i veke 3 til skular, husstandane i Sunnhordland og på nettsidene til Utdanningsmessa for Sunnhordland.

ELEVFRAMMØTE TIL UTDANNINGSMESSA 2019
Onsdag 23. januar 03.01.2019
TID SKULE ANTAL
09.00 Bremnes ungdomsskule 10. trinn 67
09.00 Bremnes ungdomsskule 9. trinn 141
09.00 Stord vidaregåande skule,  VG1 Saghaugen 180
09.30 Bømlo vidaregåande skule VG1 og VG2 195
10.00 Sveio Vaksenopplæring 19
11.00 Stord ung.skule, 10. trinn 115
11.30 Rimbareid barne- og ung. skule 10. trinn 52
12.00 Fitjar vidaregåande skule, VG1 og VG2 176
12.00 Bømlo Vaksenopplæring 66
12.00 Nordbygdo ungdomsskule 9. trinn 81
12.00 Stord vidaregåande skule, VG2 Saghaugen 160
Sum 1252
Torsdag 24. januar
09.00 Moster skule 9. og 10. trinn 68
09.00 Skånevik skule 8
09.00 Nysæter ungdomsskule 10. trinn 58
09.00 Rimbareid ungdomsskule 9. trinn 60
09.00 Stord vidaregåande skule, VG1 Vabakkjen 140
10.00 Hillestveit skule 9. og 10. trinn 31
10.00 Stord ungdomsskule  9. trinn 111
10.30 Tysnes skule 37
11.30 Nysæter ungdomsskule 9. trinn 66
12.00 Rubbestadneset vidareg. skule, VG1 og VG2 145
12.00 Nordbygda ungdomsskule 10. trinn 86
12.00 Stord vidareg. skule VG2 og VG3 Vabakkjen 140
SUM 950
Totalt 2.202

Comments are closed.