Avlysing av Utdanningsmessa 2021

Avlysing av Utdanningsmessa 2021

Styret i Stord Rotary Klubb har vedteke å avlysa Utdanningsmessa for 2021 som var planlagt til siste halvdel av januar 2021, grunna dei strenge restriksjonane i samband med covid-19-pandemien, skriv prosjektleiar Kurt Grundvold i ei pressemelding.

I meldinga kjem det fram at Stord Rotary no i staden siktar seg inn på 2022.

– Stord Rotary Klubb vonar at det kan lata seg gjera å arrangera Utdanningsmessa for Sunnhordland i siste halvdel av januar 2022 og at det vert like god oppslutnad frå næringslivet og utdanningsinstitusjonar som tidlegare år. Me vil koma attende med nærare informasjon tidleg på hausten 2021, skriv Grundvold.

Utdanningsmessa for Sunnhordland er ei årleg messe som Stord Rotaryklubb arrangerer for avgangselevane i ungdomsskule og elevar i videregåande skule og som er heimehøyrande i sunnhordlandsregionen. Kommande messe er den 30. i rekkja, og vert arrangert i Stord Idrettspark, Vikahaugane onsdag 22. og torsdag 23. januar 2020

Målet med messa er å gje elevane informasjon om ulike utdanningsvegar, enten det gjeld høgare utdanning eller fagutdanning innan ulike yrke.

Medlemmene i Rotaryklubben representerer ei rekkje ulike fag-og yrkesgrupper og den kompetanse me representerer i faga ynskjer me å formidle vidare til ungdommane. Med prosjektet ”Utdanningsmessa for Sunnhordland” får Stord Rotaryklubb leve opp til sitt motto; ”Å gagne andre”.

Messa er også ein særs viktig arena for dei som ynskjer å marknadsføre sine fag og sitt skuletilbod til ungdom som skal gjere val av utdanning og yrke. Det er også stor interesse frå utstillarane om å få ta del i messa då mange av dei knytter kontaktar med framtidige lærlingar.

Under den offisielle opninga av messa vert det delt ut eit Utdanningsstipend på kr. 40.000,- (sjå fane STIPEND), premiering av beste stand 2019, beste skule ved innlevering av elevoppgåver 2019 og ein av elevane som leverer inn oppgåve vert trekt ut til å vinne ein sykkel til ein verdi av kr. 4.000,-.

Når detaljert messeprogram er klart, finn ein dette under fana PROGRAM 2020

Comments are closed.