Utdanningsstipend

 

    Stord Rotary  

 

 

 

 

UTDANNINGSSTIPEND 2018

FØREMÅL

Føremål med utdeling av stipendet er å stimulera til aktivitet som vil vera til nytte for å få  eit  meir variert yrkesliv i Sunnhordland.

KVEN KAN SØKJA?

Stipendet kan søkjast av ungdom frå Sunnhordlandsregionen som er under høgskule eller universitetsutdanning. Andre som er yrkesaktive og driv utviklingsarbeid i tråd med intensjonane i dette stipendet, kan også søkja.

 

STORLEIK

Årleg kan det bli delt ut eit utdanningsstipend på kroner 35.000,-

Den som får tildelt stipend, må kunne rapportera og delta i aktivitet som kan bidra til å spreia kunnskap om arbeidet sitt til andre.

VURDERING AV SØKJAR

Ei gruppe samansett av representantar frå SKL og Stord Rotaryklubb vurderer søkjarane og veljar ut vinnaren. Det vil bli lagt vekt på kva planar søkjar har med omsyn til bruk av utdanningsstipendet.

SØKNAD

Søknadsfrist: 01.12.2017

Send søknad til:

Stord Rotaryklubb

v/Claus Jünger, Høylandsvegen 38, 5412 Stord               

E-post: c-junge@online.no,  mob.: 951 17 851  

 

Du finn nærare opplysningar og søknadsskjema på:  Søknadskjema – Stipend 2018

Stipendet vert delt ut på Utdanningsmessa for Sunnhordland i Stord Idrettspark,   Vikahaugane 23. januar 2018 kl. 10.00

 

   

Comments are closed.