Elevoppgåve

ELEVOPPGÅVE-10.-TRINN-2022

Når du er ferdig med oppgåva, skal du levera den til kontaktlæraren
din som leverer den vidare til sekretæriatet for Utdanningsmessa inn
innan  onsdag 16. februar 2022

Dei to skulane som leverer inn flest elevsvar i høve til antal elevar på
klassetrinnet, bli tildelt ein premie og diplom.  Av elevane som leverer inn elevsvar, trekkjer me ut to elevar som får eit gåvekort kvar til ein verdi av kr. 4.000,-.

Comments are closed.