Program 2014

Onsdag 29.

Kl. 09.00               Velkommen til Utdanningsmessa 2014 v/president Stord Rotaryklubb

Gjertrud Husøy

Kl. 10.00               Kulturinnslag Andreas Bjørsvik frå Kvinnherad og Henrik Gjøsæter frå Stord spelar akustisk gitar. Begge er elevar ved musikklina Stord Vidaregåande skule

Velkommen til Stord v/Ordførar Liv Kari Eskeland, Stord Kommune

Offisiell oping av Utdanningsmessa for Sunnhorddland 2014 v/Utdanningsdirektør i Hordaland Anne K, Hjermann

Utdeling av Utdanningsstipend 2014 v/konsernsjef i SKL Magne Heimvik og President i Stord Rotaryklubb Gjertrud Husøy

Rotaryhelsing v/Distriktsguvernør D-2250 Tove Kayser Bergen Syd Rotaryklubb

Premiering «Beste stand 2013» v/prosjektleiar Robert Halleraker

Kl. 11.00               Presselunsj i Idrettstova – Idrettsparken Vikahaugane

Kl. 14.00              Messa stengjer – pause for utstillarane

Kl. 14.30 – 16.15               Miniseminar

Auditoriet Stord Idrettspark, arrangør Stord Næringsråd v/Anne Grethe Sandtorv

Tema:

«Kva krav og forventningar vert stilt til framtidas arbeidstakarar?»

v/ HR-manager Holder Iversen, Kværner Stord og ein representant frå Somatisk klinikk Stord, Stord Sjukehus

«Karriereveiledning – kva bør eleven ha størst fokus på?»

v/representant frå Senter for yrkesrettleiing

 

Kl. 17.00              Messa opnar for elevar, foreldre/føresette og publikum

Kl. 17.30               Helsing til elevane

v/adm.dir. Tore Kallevåg Olvondo Industries AS Rubbestadneset

Kl. 17.50               Underhaldning

4Adamas, lokal jentegruppe frå Stord

Kl. 18.30               Premiering v/ prosjektleiar Robert Halleraker

4 elevar med foreldre/føresette som er til stades i messehallen under trekkinga

– Sykkel til ein verdi av kr. 4.000, delvis sponsa av Intersport Heiane

– Filmpakke, sponsa av Expert Heiane

– Bilete av Magne Kjellesvik, sponsa av PR & B Rammeverkstad

– Gåvesjekk, sponsa av Amfi Stord

 

Kl. 19.00              Messa stengjer

 

Torsdag 30. januar

Kl. 09.00              Messa opnar

Kl. 10.00               Premiering «Beste skule med flest elevsvar 2013» v/prosjektleiar Robert Halleraker

–  Bilete av Magne Kjellesvik og diplom

–  Premiering av elev som har levert elevsvar 2013

–  Premiering 3 beste testane om utdanning og yrkesval

Elevar frå 10. klasse i ungomsskulane i Sunnhordland.  Alle får gåvekort frå Intersport Heiane og diplom

3. plass kr. 500

2. plass kr. 1.000

1. plass kr. 1.500

Kl. 11.00               Premiering av ungdomsbedriftene

–  Beste utstilling

–  Beste innovative produkt og ide 2014

Leiar av Ungt entrepenørskap, Nina Østensjø Borrevik

 

Kl. 14.00              Messa stengjer

Comments are closed.