Påmeldingsskjema utstillarar

Sponsorar

Litt om påmelding

Utdanningsmessa har i år fått laga ny nettside. Dette vil gjera det enklare å melda på som utstillar og skular som deltek.

Det er no mogleg å senda påmeldinga direkte til Utdanningsmessa frå vår nettside.

I påmeldingsskjemaet ligg alle opplysninger det er trong for.

Vi vonar at dette vert teke godt imot.