Søknadsskjema utdanningsstipend

Sponsorar

Litt om utdanningsstipendet

FØREMÅL

Føremål med utdeling av stipendet er a stimulera til aktivitet som vil vera til nytte for å få eit meir variert yrkesliv i Sunnhordland.

Stipendet er eit samarbeid mellom SKL og Stord Rotary Klubb

KVEN KAN SØKJE?

Stipendet kan søkjast av ungdom frå Sunnhordlandsregionen som er under høgskule eller universitetsutdanning. Andre som er yrkesaktive og driv utviklingsarbeid i tråd med intensjonane i dette stipendet, kan ogsa søkja.

STORLEIK

Årleg kan det bli delt ut eit utdanningsstipend på kroner 50.000,-

Den som får tildelt stipend, må kunne rapportera og delta i aktivitet som kan bidra til å spreie kunnskap om arbeidet sitt til andre.

VURDERING AV SØKJ AR

Ei gruppe samansett av representantar fro SKL og Stord Rotary Klubb vurderer søkjarane og veljar ut vinnaren. Det vii bli lagt vekt på kva planar søkjar har med omsyn til bruk av utdanningsstipendet.

SØKNAD
Søknadsfrist: 02.12.2023
Send søknad via skjema.

Kontaktperson
Claus Junger
Høylandsvegen 38, 5412 Stord
E-post:c-junge@online.no
mob.: 951 17 851