Program 2024

Sponsorar

PROGRAM UTDANNINGSMESSA FOR

 SUNNHORDLAND 2024

 

 

ONSDAG 24. JANUAR 2024

09.00  VELKOMMEN TIL UTDANNINGSMESSA FOR SUNNHORDLAND 2024

10.00   HELSING FRÅ STORD ROTARYKLUBB

             VELKOMMEN TIL STORD MED OFFISIELL                     

             OPNING AV MESSA 2024

             PREMIERING ELEVOPPGÅVER 2023

            UTDELING DIPLOM FOR BESTE STEND 2023

            UTDELING AV UTDANNINGSSTIPEND 2024

 

11.00  LUNSJ I «IDRETTSTOVA» (Inviterte gjester)

               

12.30   MINISEMINAR – Auditoriet i Idrettsparken – Stord Næringsråd

Program

12:30    Velkomst – behov for arbeidskraft
             Torbjørn Brosvik – Stord Næringsråd

12:45    Den nye fagarbeidaren
              Leif Ottar Heimro i Aker Solutions fortel om lærlingar, oppfølging og korleis det ser ut framover

13:15    HVL som kompetanseleverandør til næringslivet
             Kajsa Nordström i HVL seier litt om tilbod, kva skjer på campus og korleis

             HVL og næringslivet kan ha endå betre samarbeid framover

13:45  Kvifor Bu i Sunnhordland?
            Nina Haara Matre fortel om Bu i Sunnhordland, kva som er i fokus no og korleis dei vil samarbeide med              skule og næringsliv

13:55  Avslutning ved Torbjørn Brosvik

 14.00    MESSA STENGER

 

 

Torsdag 25. JANUAR 2024

09.00    MESSA OPNAR

14.00    MESSA STENGER

UTDANNINGSMESSA OG SEMINARET OPEN FOR PUBLIKUM

Her finn du nettsida vår: www.utdanningsmessa.no