Program 2023

Sponsorar

ONSDAG 25. JANUAR 2023 

09.00     VELKOMMEN TIL UTDANNINGSMESSA FOR  SUNNHORDLAND  2023

                  Prosjektleiar Kurt Grundvold

10.00   KULTURINNSLAG

              Stord Kulturskule

              Magnus Blom, piano

               Noah Antonsen, el.gitar

              VELKOMMEN TIL STORD
               Varaordførar i Stord Nancy Aasheim                 

               OFESIELL OPNING AV MESSA 2023
               Stortingsrepresentant Odd Harald Hovland
               (Tidlegare ordførar i Bømlo og lensmann på Stord)

               UTDELING AV UTDANNINGSSTIPEND 2023      

               HELSINGAR

11.00   LUNSJ  I  «IDRETTSTOVA»

                Inviterte gjester

12.30 – 14.30

MINISEMINAR – Auditoriet i Idrettsparken

Samarbeid Skule – Arbeidsliv inviterer til Miniseminar på Utdanningsmessa.

Målsetjinga med seminaret er å komma i direkte dialog med rådgjevarar, lærarar, skuleeigarar, NAV og næringslivet, for å presentera og diskutera viktige tema for samarbeid mellom skule og arbeidsliv.

På miniseminaret vil me denne gongen ha fokus på trongen for arbeidskraft i arbeids- og næringsliv framover, og korleis det vert jobba konkret med desse utfordringane på Stord og regionalt.

Tid:                 kl. 12.30 – 14.00

Stad:              Auditoriet – Vikahaugane

Program:

Kl.12.30          Velkommen  og litt om behovet i næringslivets v/ Anne-Grete Sandtorv, Stord Næringsråd

Kl.12.45          Nina Matre, prosjektleiar Bu i Sunnhordland – korleis jobbar me med utfordringane?

Kl.13.15           Dialog med og innspel frå dei frammøtte om rekruttering av arbeidskraft

Kl.13.25          Den årlege Yrkesfagdagen, Ola Dahl Andersen, dagleg leiar Ytre Sunnhordland Opplæringskontor

Kl.13.55          Avslutning v/Anne-Grete

For påmelding: (lage lenke) Påmeldingsfrist 23.januar.

Miniseminaret er gratis!  Vel møtt!

Helsing

Anne-Grete Sandtorv                                      Nina Matre

Dagleg leiar Stord Næringsråd                   Prosjektleiar Atheno/                                                                                                                                                                                        Samarbeidsrådet for Sunnhordland                                                                           

 

14.00     MESSA STENGER

 

Torsdag 26. JANUAR 2023                                                                                                     

09.00    MESSA OPNAR

14.00    MESSA STENGER 

UTDANNINGSMESSA ER OPEN FOR PUBLIKUM BEGGE DAGANE

Her finn du nettsida vår: www.utdanningsmessa.no