Utdanningsmessa 2022

Pressemelding Avlysing av Utdanningsmessa 2022

Med bakgrunn i den pågående coronapandemien og med bakrunn i nasjonale restriksjoner, signaler fra lokale helsemyndigheter, utstillere og skoler finner ikkje Stord Rotaryklubb det forsvarlig å gjennomføre Utdanningsmessa for Sunnhordland for andre år på rad og ser seg nødt til å avlyse Utdanningsmessa for Sunnhordland 2022.

Stord Rotaryklubb beklager sterkt overfor elever, utstillere og samarbeidspartnere at vi ikkje er i stand til å gjenomføre messa innenfor forsvarlige rammer.

Stord Rotaryklubb håper inderlig at det skal la seg gjøre å gjennomføre Utdanningsmesse for Sunnhordland i 2023.

Vi arbeider med å få sendt ut Messeavisa i nær framtid.

For Stord Rotaryklubb

Kurt Grundvold

Posjektleiar Utdanningsmessa for Sunnhordland

Utdanningsmessa for Sunnhordland er ei årleg messe som Stord Rotaryklubb arrangerer for avgangselevane i ungdomsskule og elevar i videregåande skule og som er heimehøyrande i sunnhordlandsregionen. Kommande messe er den 30. i rekkja, og vert arrangert i Stord Idrettspark, Vikahaugane onsdag 26. og torsdag 27. januar 2022

Målet med messa er å gje elevane informasjon om ulike utdanningsvegar, enten det gjeld høgare utdanning eller fagutdanning innan ulike yrke.

Medlemmene i Rotaryklubben representerer ei rekkje ulike fag-og yrkesgrupper og den kompetanse me representerer i faga ynskjer me å formidle vidare til ungdommane. Med prosjektet ”Utdanningsmessa for Sunnhordland” får Stord Rotaryklubb leve opp til sitt motto; ”Å gagne andre”.

Messa er også ein særs viktig arena for dei som ynskjer å marknadsføre sine fag og sitt skuletilbod til ungdom som skal gjere val av utdanning og yrke. Det er også stor interesse frå utstillarane om å få ta del i messa då mange av dei knytter kontaktar med framtidige lærlingar.

Under den offisielle opninga av messa vert det delt ut eit Utdanningsstipend på kr. 40.000,- (sjå fane STIPEND), premiering av beste stand 2020, beste skule ved innlevering av elevoppgåver 2020 og to av elevane som leverer inn oppgåve vert trekt ut til å vinne ein premie på kr. 4.000,-.

Når detaljert messeprogram er klart, finn ein dette under fana PROGRAM 2022

Comments are closed.