Utdanningsmessa 2023

Sponsorar

Utdanningsmessa for Sunnhordland 2023 er no gjennomført. I år hadde vi eit høgt tal utstillarar – 74, og det var høgt tal skuleelevar som var innom messa omlag 2.500. I tillegg kjem det andre interesserte personar. Totalt reknar vi med at omlag 3.500 vitja Utdanningsmessa i år.

Ut frå tilbakemeldingar vi har fått frå skulane som vitja messa, var dei svært nøgde. Elevane og gav uttrykk for at det hadde vore nyttig for dei i samband med å velja framtidig yrke.

Vi i Stord Rotary Klubb og prosjektgruppa for Utdanningsmessa ønskjer å retta ei stor takk til alle som var utstillar på messa og alle sponsorane som har bidrege. Vi vonar at de vil vera med oss også til neste år.

Utdanningsmessa i 2024 vil bli 24. og 25. januar.

Med helsing

Kurt Grundvold

Prosjektleiar