Utdanningsmessa 2025

22.- 23. Januar

Sponsorar

Skular

PÅMELDINGSFRIST
Fredag 15. november 2024

Utdanningsmessa dekkjer kostnadene med å frakte elevane i ungdomsskule og vidaregåande skule til / frå messa for dei som treng transport.

Utstillarar

PÅMELDINGSFRIST
Fredag 15. november 2024

 

For at gjennomføringa av Utdanningsmessa skal gå best mogeleg for alle parter, er det viktig at utstillar tenkjer nøye igjennom kva bredde ein ynskjer og noterer dette på påmeldingsskjemaet.

Elevoppgåve

LEVERINGSFRIST
Fredag 14. februar 2025

Når du er ferdig med oppgåva, skal du levera den til kontaktlæraren din som leverer den vidare til sekreteriatet for Utdanningsmessa innan fredag 14. februar 2025

Elevoppgåve

Dei to skulane som leverer inn flest elevsvar i høve til antal elevar på klassetrinnet, bli tildelt ein premie og diplom. Av elevane som leverer inn elevsvar, trekkjer me ut to elevar som får eit gåvekort kvar til ein verdi av kr. 4.000,-.

Utdannings-
stipend

Stipendet kan søkjast av ungdom frå Sunnhordlandsregionen som er under høgskule- eller universitetsutdanning. Andre som er yrkesaktive og driv utviklingsarbeid i tråd med intensjonane i dette stipendet kan også søkja.

Utdannings-magasinet

Å velja kva ein skal bli kan vera vanskelig.
Her få du eit innblikk i nokre spanande
utdanningar og yrker!

Aktuelle saker

Utdanningsmessa 2024

Utdanningsmessa for Sunnhordland 2024 står no for døra. Det er også i år som i fjor mange utstillarar, alle standplassane er fyllt opp. Det vert

Les meir»

Utdanningsmessa 2023

Utdanningsmessa for Sunnhordland 2023 er no gjennomført. I år hadde vi eit høgt tal utstillarar – 74, og det var høgt tal skuleelevar som var

Les meir»